Palvelut

Mikäli rakennuskohteeseen päätetään asentaa aurinkosähköä, sen suunnittelu kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin päästään suunnittelussa ottamaan optimimoimaan asennuksen ja järjestelmän toimivuus hyvissä ajoin. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän rakenteiden osittainenkin yhdistäminen rakennuksen muihin rakenteisiin ja rakennusurakoihin voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä. Voimme osallistua projektin kaikkiin vaiheisiin rakennuttajan etujen valvojana.

Suunnittelun ja hankinnan tuki:

 • Esiselvitykset, tavoitteiden arviointi
 • Kustannus/hyöty-optimointi
 • Mitoitus, tuottoarviot, site surveyt
 • Sähkösysteemisuunnittelu lohkokaavioasteelle, budjetointi
 • Asennustekniikan neuvonta
 • Tekniset tarjouspyyntöasiakirjat
 • Tarjousten arviointi
 • Viranomaisasiakirjat, täyttö ja neuvonta
 • Osallistuminen projektin toteutukseen valvontaan tarvittavassa laajuudessa
 • Vastaanottotarkastuksiin osallistuminen

Mittaukset ja seuranta:

 • Sähköisten ja ympäristösuureiden mittausjärjestelmät
 • Etävalvontajärjestelmien (paikallinen tai netin yli) toteutus
 • Erilaisten infonäyttöjen toteutus
 • Laitoksen seuranta palveluna
 • Laitosten tehomittaukset, paneeliston tehomittaukset.
 • Laitosten sähköturvallisuusmittaukset

Muu neuvonta ja suunnittelu: