Työkalut ja suunnittelu

Säädata

Mitoitusohjelmana käytän alan huippua edustavaa ohjelmistoa jonka olen todenut antavan riittävän monipuoliset työkalut ja riippumattomuuden laitevalmistajista.

Lisäksi käytän erilaisten vertailujen tekemiseen mm. PV-GIS ja RETScreen – ohjelmistoja. Näiden erikoistyökalujen lisäksi löytyvät tietysti tarvittavat toimisto-, grafiikka ja CAD-ohjelmistot. Kaiken perustana olevan säädatan lähteenä ovat kaupalliset säätietokannat ja Ilmatieteen Laitos.

Helsinki säädata

Komponentit

Vaikka järjestelmän esisuunnitteluvaiheessa ei ole tarpeen sitoutua tiettyihin valmistajiin ja tuotteisiin, lopullisessa tarkassa mallintamisessa on syytä käyttää mahdollisimman tarkasti oikeita tuotteita. Käytettävissä oleva komponenttitietokanta sisältää tiedot yli 40000 aurinko-paneelista ja noin 6000 vaihtosuuntaajasta. Mikäli projektiin valittuja komponentteja ei kuitenkaan tietokannasta löydy, ne voidaan helposti mallintaa ohjelman tarvitsemaan muotoon valmistajan teknisten tietojen pohjalta.

Horisontti ja varjostukset

Horisontin vaikutus saadaan huomioitua tarkimmin jos kohteena oleva rakennus on jo olemassa ja sen ympäristö voidaan valokuvata. Siitä laskettu horisontti tuodaan mitoitusohjelmaan ohjelmallisesti. Lähivarjostuksien vaikutus saadaan mallintamalla kohde riittävällä tarkkuudella; jo oheisessa yksinkertaisessa mallissa ovat mukana korkeiden puiden, seinän, parvekkeiden, katon turvakaiteen ja paneelirivien keskinäiset varjostukset.

Varjostus

Varjostusdiagrammi

Tuottoarviot

Useimmiten tulokset esitetään pylväsdiagrammeina tai taulukkoina, mutta tarvittaessa saadaan hyvinkin tarkkaan detaljitietoa.

Graafi

Tuotto ja häviöt

Tarjouspyyntöspesifikaatiot

Perussuunnittelun tekeminen sitoutumatta tiettyihin valmistajiin tai tuotteisiin antaa aidon mahdollisuuden kilpailuttaa materiaalitoimittajia ja hyödyntää komponenttien hintakehityksen tuomia säästöjä. Vaikka toiminnallisesti toisensa korvaavia tuotteita löytyy yleensä runsaasti, niiden välillä voi olla erittäin suuria laatueroja. Tarkoilla laitespesifikaatioilla saadaan varmistettua valinnanvapaus ja toisaalta se, että järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset..

Lohkokaaviot ja asennusskissit

”Selkokielinen” lohkokaavio auttaa hahmottamaan järjestelmän sisällön sekä asiakkaalle että rakentajille. Dokumentaatioon voidaan sisällyttää tiedot joilla kohteen sähkösuunnittelija pystyy tekemään tarvittavat kuvat ja laskelmat.

Mikäli asennus vaatii tavallisesta poikkeavia ratkaisuja voin haluttaessa tehdä alustavia ehdotuksia ja 3D-skissejä.

Lohkis

3D